Zebranie założycielskie 'HEureka Generator' 2016-07-15 , archiwum aktualności - 2016

   8 lipca 2016 roku w Zamościu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia ‘HEureka Generator’. W zebraniu udział wzięło 8 osób. Obrady otworzył Andrzej Smyk przedstawiając proponowany porządek obrad. Przewodniczącą zebrania wybrano Katarzynę Kurowską, a protokolantem Ewę Kostrubiec.
 

W trakcie spotkania ustalono ostateczną treść statutu, która w jawnym głosowaniu została przyjęta jednogłośnie.
 

Do składu Zarządu na kadencję 2016/2017 wybrano: Andrzej Smyk (Prezes Zarządu), Alicja Nowogrodzka (Wiceprezes Zarządu), Karolina Szczepanik (Członek Zarządu).
 

Do składu Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016/2017 wybrano: Ewę Kostrubiec (Przewodniczący Komisji) i Krystynę Mazurek (Członek Komisji).
 

Obecnie czekamy na rejestracje stowarzyszenia, która nastąpi najpóźniej pod koniec września 2016.
 

Przygotowania do spotkania założycielskiego, praca nad dokumentami i kompletowanie grupy chętnej do wspólnego działania trwały od marca tego roku. Cieszymy się, że udało nam się stworzyć ekipę, która będzie realizować się poprzez działanie w ‘HEureka Generator’, i jednocześnie zarażać innych aktywnością społeczną. Jesteśmy pełni energii, pomysłów i chęci do zmieniania otoczenia na lepsze.
 

Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają niezbędne doświadczenie, aby w krótkim czasie zacząć robić rzeczy wielkie ;-). Zapraszamy do współpracy i śledzenia naszych działań.