Spotkanie koordynatorów PURWM w Warszawie 2018-06-16 , archiwum aktualności - 2018

14 czerwca w Warszawie odbyło się  spotkanie dla przedstawicieli organizacji, które otrzymały dofinansowane na realizację projektów w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Stowarzyszenie HEureka Generator będzie realizować projekt zatytułowany ‘Let’s Debate’

Głównym celem projektu ‘Let’s debate’ jest zwiększenie aktywności obywatelskiej młodych ludzi poprzez rozwinięcie kompetencji i zdobycie narzędzi przydatnych do bycia aktywnym oraz praktyczne poznanie aktywnego działania.

W trakcie spotkania omówione zostały zasady współpracy między grantodawcą a benficjentami.

Spotkanie odbyło się w warszawskim Hotelu Mercure Centrum.

Stowarzynenie HEureka Generator w trakcie spotkania reprezentowała Aleksandra Chudek.