Spotkanie przygotowawcze do kolejnego projektu historycznego, tym razem na Węgrzech 2018-06-17 , archiwum aktualności - 2018

W dniu 16 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie przygotowawcze grupy polskiej planującej udział w projekcie Erasmus+ pt. ’Elsewhere - Exploring narratives of forced displacements and deportations of the ‘40s’. Wyjazd 25 lipca br.

Projekt, prowadzony w języku angielskim, potrwa do 3 sierpnia 2018 r. i odbędzie się w Budapeszcie. Organizatorem projektu jest węgierska organizacja Co-Efficient, a polskie stowarzyszenie HEureka Generator z Zamościa jest jego polskim partnerem.

W spotkaniu przygotowawczym do projektu uczestniczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie: Karolina Gaweł i Filip Huba z klasy II B oraz absolwentki tej szkoły: Ilona Kalamon, Agnieszka Warchocka i Aleksandra Wołyniak. Wspólnie z liderem grupy Ewą Łubińską, nauczycielką języka angielskiego II LO w Krasnymstawie, omawiali zasady współpracy, obowiązki uczestników i plany dotyczące projektu.

Projekt skupia się wokół tematu upamiętnienia ofiar reżimów totalitarnych, podniesienia świadomości naszej społeczności lokalnej o przymusowych wysiedleniach i deportacjach z czasów Drugiej Wojny Światowej.

Wezmą w nim aktywny udział młodzi ludzie z Niemiec, Węgier, Rumunii i Polski. Udział w projekcie pomoże rozwinąć kluczowe kompetencje, zwrócić uwagę na problemy społeczne, odkryć nowe kultury, wzmocnić takie wartości jak solidarność z grupą, demokracja, współpraca, integracja i tolerancja.

Projekt realizowany jest w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1, sektor młodzież.