Wymiana młodzieży poświęcona tematowi uzależnień już w sierpniu w Czechach 2018-06-22 , archiwum aktualności - 2018

Zakończyło się spotkanie przygotowawcze przed zagranicznym wyjazdem uczniów Podstawowej Szkoły Dwujęzycznej Smart School w Zamościu do Czech na wymianę młodzieżową w ramach projektu „Say No”.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy wyjazdu - zakwalifikowani uczniowie 7 klasy oraz gimnazjum. Podczas spotkania omawiane były najważniejsze kwestie organizacyjne i formalne,  zasady dotyczące uczestnictwa  w zagranicznej wymianie, uczniowie zapoznali się także z wymaganiami i oczekiwaniami stawianymi przez organizatorów.

Był czas na zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości i pomoc w przygotowywaniu wymaganych dokumentów. Spotkanie poprowadziły: Dorota Paszko – lider grupy oraz Monika Siemieńczuk – koordynator projektów.

Projekt ‘Say No’ poświęcony jest problemowi uzależnień wśród młodzieży oraz wymianie doświadczeń związanych z rozwiązaniami stosowanymi w krajach uczestników projektu. Dzięki spotkaniu wzmocnimy świadomość młodych ludzi o istniejących zagrożeniach i rozprzestrzenimy rezultaty naszych działań, co będzie naszą cegiełką w walce z istniejącymi problemami.

Wymiana młodzieży odbędzie się w dniach 21.08 – 29.08.2018 w miejscowości Vrchlabí w Czechach.

Projekt „Say No” realizowany jest w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor Młodzież.

Koordynatorem projektu jest czeska organizacja ‘Brno For you’. Polskim partnerem projektu jest zamojskie Stowarzyszenie ‘HEureka Generator’.

Uczniowie Podstawowej Szkoły Dwujęzycznej SMART SCHOOL w Zamościu uczestniczyć będą w spotkaniu dzięki partnerstwu szkoły ze Stowarzyszeniem HEureka Generator.