Podstawowa Szkoła Dwujęzyczna SMART SCHOOL w Zamościu 2018-06-22 , partnerzy - polska

Podstawowa Szkoła Dwujęzyczna SMART SCHOOL w Zamościu

Adres: Generała Józefa Poniatowskiego 4, 22-400 Zamość

e-mail: sekretariat.zamosc.sp@smartschool.edu.pl

www: smartschool.edu.pl/smart_archiwum/

Opis działań partnera:

   SMART SCHOOL nie jest szkołą publiczną, ale ma jej prawa. Realizuje podstawę programową kształcenia dla danego typu szkoły, określoną przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej; Zapewnia całodniową opiekę uczniom; Przygotowuje dzieci do życia w wielojęzycznym, zróżnicowanym i ciągle zmieniającym się świecie; Gruntownie przygotowuje dzieci do sprawdzianu w klasie VI oraz kontynuacji nauki w gimnazjum; Kształci i wychowuje młodych obywateli Europy, świadomych przynależności do kraju, regionu i rodziny; Nasze szkoły są prestiżowe, wymagają od uczniów wysokiego poziomu kultury, dużej dyscypliny i szerokiej wiedzy; Stawiamy uczniom wysokie wymagania, jednocześnie tworzymy przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa; Wychowujemy uczniów w świetle tradycji, humanizmu i demokracji; Łączymy tradycję z nowoczesnością w procesie organizacji i zarządzania szkołami; Stawiamy uczniom wysoko poprzeczkę po to, aby osiągnęli sukces - ale na miarę swoich możliwości; Pomagamy uczniom w pokonywaniu ich ograniczeń i słabości poprzez rozwijanie indywidualnych umiejętności i talentów; Pamiętamy, że zabawa jest ważnym elementem nauki, zwłaszcza na tym etapie życia i dlatego pilnujemy, aby nasze dzieci miały na nią czas - uczymy mądrych zabaw; Stymulujemy rozwój naturalnej ciekawości dziecka jako pierwotnej podstawy uczenia się; Warunki i baza dydaktyczna szkoły zgodne są ze wszystkimi wytycznymi nowej podstawy programowej.

Smart School