Wizyta przygotowawcza do wymiany młodzieży o tematyce historycznej w Budapeszcie 2018-07-26 , archiwum aktualności - 2018

   W dniach 16-18 lipca w Budapeszcie odbyło się spotkanie przygotowawcze do międzynarodowej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Elsewhere - Exploring narratives of forced displacements and deportations of the '40s’.

Projekt skupia się wokół tematu upamiętnienia ofiar reżimów totalitarnych, podniesienia świadomości naszej społeczności lokalnej o przymusowych wysiedleniach i deportacjach z czasów Drugiej Wojny Światowej.

Podczas spotkania liderzy grup omawiali podział obowiązków, kwestie bezpieczeństwa uczestników oraz wizytowali miejsca, które będą wykorzystywane w trakcie wymiany.

Stowarzyszenie HEureka Generator reprezentowała Ewa Łubińska z naszej partnerskiej szkoły – II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie.

Organizatorem projektu jest nasz węgierski partner, stowarzyszenie Co-Efficient.

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.