Kolejna część z serii "Let me tell you a story" już nie długo w Rumunii! 2018-09-18 , archiwum aktualności - 2018

W projekcie "Chodź, opowiem Ci historię - Wizje przeszłości" udział weźmie 30 młodych ludzi z 5 krajów europejskich. W jego trakcie przedstawiciele starszych pokoleń opowiedzą młodzieży o swoich losach w skomplikowanym okresie historycznym.

Dzięki temu zyskamy szansę na lekcję historii związanej z głównym zagadnieniem projektu, jakiej nie mięlibyśmy szansy doświadczyć w innych warunkach.

Będziemy współpracować z osobami, które ucierpiały w wyniku deportacji z europejskiego obszaru Banat w latach pięćdziesiątych, w trakcie trwania reżimu komunistycznego. Podzielą się oni  swoimi opowieściami i podniosą świadomość na temat niesprawiedliwości i braków wolności, które spotkały ich w przeszłości.

Wykorzystamy metodę ‘żywej lekcji historii’ by zebrać ich historię i przygotować na tej podstawie książkę.

Projekt ‘Let me tell you a story – Visions of the past’ jest już piątą częścią naszej międzynarodowej koncepcji zatytułowanej ‘Chodź, opowiem ci historię’. Do tej pory wydaliśmy trzy publikacje w trakcie polskich części projektu. Dotyczyły one Dzieci Zamojszczyzny, polskich partyzantów oraz Sybiraków. W czwartej części projektu, która odbyła się w Czechach bohaterami książki były osoby prześladowane przez reżym komunistyczny w Czechosłowacji.

Głównym działaniem przewidzianym w tym projekcie jest wymiana młodzieży trwająca 8 dni, pod koniec której stworzymy książkę zawierającą wywiady z osobami deportowanymi w komunistycznej Rumunii w latach 50. XX w. Publikacja będzie bezpłatnie udostępniana i rozpowszechniona w naszych lokalnych społecznościach by zwiększyć świadomość ludzi o omawianym przez nas temacie.

Będziemy też ściśle współpracować z ‘Asociatia Fostilor Deportati w Baragan’, z siedzibą w Timisoarze, z którą będziemy wspólnie organizować wywiady i opracujemy tę książkę.

Stowarzyszenie HEureka Generator jest polskim partnerem ‘Let me tell you a story - Visions of the past’. Organizatorem są nasi przyjaciele z rumuńskiej organizacji Evolution. Pozostali partnerzy projektu to: Brno for you (Czechy), SMART UP (Macedonia), Co-Efficient (Węgry).

Wizyta przygotowawcza odbędzie się w listopadzie, a sama wymiana na początku grudnia 2018. Już wkrótce przedstawimy wam polskich uczestników projektu.

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'