Upowszechnianie rezultatów węgierskiego projektu historycznego 2018-09-24 , archiwum aktualności - 2018

We wrześniu 2018 roku grupa polska, która uczestniczyła w projekcie "Elsewhere - exploring narratives of forced displacements and deportations of the '40s.", przygotowała  wystawę oraz prezentację multimedialną dotyczącą swojego w nim udziału.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie zaprezentowane zostały zdjęcia i materiały z międzynarodowej wymiany młodzieży na Węgrzech.

Przeprowadziliśmy prezentację multimedialną na temat naszego udziału oraz głównego tematu naszych warsztatów, czyli przesiedleń mieszkańców Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej.

Działania te były częścią upowszechniania rezultatów projektu. Prowadzą je wszyscy partnerzy by wyniki trafiły do jak największej liczby odbiorców i jednocześnie zachęciły kolejne młode osoby do udziału w wymianach młodzieży.

Projekt realizowany był przez węgierską organizację Co-Efficient w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.

Polskim partnerem projektu było zamojskie stowarzyszenie HEureka Generator, partner naszej szkoły.

Dziękujemy młodzieży z II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie za aktywne reprezentowanie HEureki oraz liderce polskiej grupy, Ewie Łubińskiej za miłą, profesjonalną współpracę na przestrzeni całego projektu.