Przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli w Krasnymstawie 2018-10-08 , archiwum aktualności - 2018

W ostatnią sobotę odwiedziliśmy Krasnystaw, gdzie przeprowadziliśmy kurs szkoleniowy zatytułowany ‘Metody edukacji pozaformalnej jako innowacyjna i skuteczna forma kształtowania kompetencji przyszłości’. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele z naszej partnerskiej szkoły – I LO im. Władysława Jagiełły.

W trakcie 8 godzinnego spotkania omówiliśmy możliwości zwiększania efektywności pracy w grupie dzięki zastosowaniu metod integracyjno - team buildingowych.

Uczestnicy mięli również okazję poznać zestaw ćwiczeń zwiększających liczbę połączeń neuronalnych między półkulami mózgu, co bezpośrednio zwiększa efektywność pracy naszego umysłu. Był to moment przeznaczony na osobiste doświadczanie nowości z uwzględnieniem samego procesu uczenia się oraz własnych możliwości.

Przedstawiliśmy również teoretycznie i praktycznie czym jest debata oksfordzka i jak można zastosować ją na lekcji bez względu na to, jakiego przedmiotu uczymy.

Już niedługo HEureka wspólnie ze szkołami partnerskimi będzie organizować doroczne, szkolne turnieje debatanckie, które kończyć się będą międzyszkolnym finałem. Dzięki tej inicjatywie młodzież wzmocni swoje zdolności retoryczne, możliwości autoprezentacji, a przede wszystkim będzie rozwijać tak bardzo potrzebne krytyczne myślenie.

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy pogłębić naszą znajomość ze szkołą partnerską z Krasnegostawu. Jesteśmy pewni, że dzięki temu spotkaniu nasza współpraca będzie rozrastać się z każdym miesiącem.

Dziękujemy pani dyrektor Edycie Fideckiej i naszej osobie kontaktowej w I LO, pani Monice Kwiecień za udaną współpracę.

Szkolenie prowadzili:

Andrzej Smyk – Prezes stowarzyszenia HEureka Generator; Trener edukacji pozaformalnej; Koordynator ponad 200 projektów młodzieżowych w ramach programów: Erasmus+ i Młodzież w Działaniu, Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Funduszu Wyszehradzkiego, Europejskiego Funduszu Młodzieżowego, Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Współpracownik wielu polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych skupiających się na młodzieży; Członek teamu trenerskiego Polskiej Agencji Narodowej programu Erasmus+;

Katarzyna Kurowska – członek stowarzyszenia HEureka Generator, trenerka, właścicielka instytucji szkoleniowej Talerzyk Możliwości,. Od 2008 roku prowadzi warsztaty podczas projektów międzynarodowych i do tej pory pracowała z młodzieżą i dorosłymi z 35 krajów stosując metody edukacji pozaformalnej jako sprawdzoną formę pracy z młodzieżą. Od 2010 roku prowadzi całoroczne zajęcia według autorskiego programu w oparciu o niemiecką metodę edukacji pozaformalnej w lubelskich placówkach edukacyjnych dla ponad 25 grup. Od 2013 roku prowadzi szkolenia dla nauczycieli na terenie Polski oferując autorskie rozwiązania uznane za innowacyjne przez Lubelskie Kuratorium Oświaty.

Ewa Kostrubiec – Członek Stowarzyszenia HEureka Generator; nauczyciel wspierający; uczestniczka licznych projektów młodzieżowych i kursów szkoleniowych; współorganizatorka międzynarodowych wymian młodzieży; Współpracowniczka organizacji pozarządowych z Zamościa.

Szkolenie było wolontarystyczną inicjatywą Stowarzyszenia HEureka Generator mającą na celu pogłębienie współpracy z I LO im. W. Jagiełły w Krasnymstawie i nie było dofinansowane przez żadne instytucje. Prowadzący nie odnoszą żadnych korzyści finansowych z jego przeprowadzenia.