O ciemnej stronie konsumpcjonizmu - wymiana młodzieży w Rumunii 2018-10-09 , archiwum aktualności - 2018

25 listopada wyjeżdżamy na międzynarodową wymianę młodzieży, która odbędzie się w rumuńskim, górskim miasteczku Busteni. Wymiana zatytułowana ‘Ciemna strona konsumpcjonizmu’ zgromadzi 34 młodych ludzi i 8 liderów grup z Bułgarii, Włoch, Grecji, Macedonii, Łotwy, Polski, Hiszpanii i Rumunii.

Kontekst projektu wiąże się z negatywnym wpływem i negatywnymi skutkami konsumpcjonizmu dla zdrowia i środowiska. Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat negatywnych skutków niekontrolowanej i nieodpowiedzialnej konsumpcji oraz jej wpływu na jakość życia i otaczającego nas środowiska.

Nacisk przy tworzeniu grup kładziony był na stworzenie możliwości rozwoju młodzieży z mniejszymi szansami (młodzież z małych miast i wiosek regionów gdzie działają nasze organizacje, młodzież bezrobotna) .

Polska grupa spotkała się w ten weekend z przedstawicielami HEureki w Krasnymstawie by omówić swoje zadania związane z wyjazdem. Członkowie naszej organizacji, którzy uczestniczyli już wcześniej w projektach organizowanych w Busteni odpowiedzieli też na pytania związane z logistyką, ubezpieczeniem i zakwaterowaniem.

Uczestnicy to na co dzień uczniowie II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie. Liderem polskiej grupy jest nauczycielka języka angielskiego z tej samej szkoły, Ewa Łubińska. W spotkaniu uczestniczyła też wice dyrektor szkoły Aneta Karczmarek. HEureka reprezentowali: Andrzej Smyk, Katarzyna Kurowska i Ewa Kostrubiec. Wyjazd młodzieży możliwy jest dzięki deklaracji partnerskiej jaką mamy podpisaną ze szkołą z Krasnegostawu.

Organizator wymiany: Hair Redivivus (Buzau, Rumunia)

Polski partner projektu: HEureka Generator (Zamość, Polska)

Daty spotkania: 25.10 – 02.11.2018

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.