Uczestniczyliśmy w spotkaniu ewaluacyjnym dla beneficjentów PURWM 2018-11-24 , archiwum aktualności - 2018

W Morach pod Warszawą zakończyło się spotkanie ewaluacyjne dla organizacji realizujących w 2018 roku projekty polsko ukraińskie w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Była to dla nas świetna okazja do zaprezentowania rezultatów wymiany ‘Let’s Debate’, którą realizowaliśmy we wrześniu razem z organizacją Kreativ z Winnicy.

Uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami związanymi z realizacją projektów. Poznaliśmy dobre praktyki oraz najczęstsze problemy i możliwości ich rozwiązań. Przedstawiciele PURWM zaprezentowali też nowości związane z grantem. Omawialiśmy też wspólnie co w stosunkach grantodawca-beneficient działa dobrze, a co należałoby ulepszyć.

Było to bardzo inspirujące spotkanie, które pomoże nam efektywniej realizować kolejne działania z naszymi ukraińskimi partnerami. Heurekę reprezentował prezes naszej organizacji, Andrzej Smyk.