Spotkanie robocze HEureka Generator 2016-10-18 , archiwum aktualności - 2016

   Członkowie naszej organizacji spotkali się w Zamościu 16 października 2016 roku aby omówić ciężki okres pracy wakacyjnej, który przygotowywał nas do prowadzenia własnej organizacji. Szkoliliśmy się na różnych polach, korzystając z pomocy naszych zaprzyjaźnionych partnerów z Polski i z zagranicy.

Wiedzę i doświadczenie zdobywaliśmy: Udział w międzynarodowym kursie szkoleniowym poświęconym włączeniu społecznemu w Rumunii (Katarzyna Kurowska, Justyna Golecka); Aktywność w teamie prowadzącym dwóch międzynarodowych wymian młodzieży w Polsce (Karolina Szczepanik); Współtworzenie i udział w międzynarodowym seminarium poświęconym metodom teatralnym (Karolina Szczepanik, Alicja Nowogrodzka); Udział w wymianie młodzieży poświęconej aktywności obywatelskiej w Chorwacji (Karolina Szczepanik); Udział w międzynarodowym kursie szkoleniowym poświęconym planowaniu i realizacji inicjatyw lokalnych (Karolina Szczepanik, Andrzej Smyk).

W trakcie naszego spotkania omówiliśmy plusy i minusy udziału we wszystkich projektach, by w przyszłości samemu działać na wysokim poziomie realizując podobne inicjatywy. Bezpośredni uczestnicy dzielili się też zdobytym doświadczeniem z resztą członków HEureka Generator.

Dużą część spotkania poświęciliśmy też promocji naszych działań (struktura i działanie naszych stron internetowych, współpraca z mediami, widoczność  graficzna). Wszyscy przedstawiali swoje pomysły, a następnie podzieliliśmy się związanymi z tym obowiązkami.

Rozpoczęliśmy też działania mające na celu stworzenie grupy wolontariuszy, którzy będą działać w naszej organizacji i rozwijać swoje umiejętności. Staraliśmy się też dopracować opis roli każdego z nas w organizacji, by odpowiadała ona potrzebom zainteresowanej osoby i samej organizacji.

Ważnym punktem naszego spotkania była też burza mózgów poświęcona przygotowaniu projektu międzynarodowego, który zdecydowanie wpłyną by na rozwój naszej organizacji. Ustaliliśmy, że chcemy przy budowie takiego projektu rozwinąć  tematy: Jak razem pracować i dzielić odpowiedzialność w organizacji; Jak zbudować dobry zespół; Jak pozyskać i zatrzymać wolontariusza; Jak stworzyć udane lokalne partnerstwo; Jak trafnie badać potrzeby społeczności lokalnej; Na czym opiera się udana współpraca międzynarodowa; Jak tworzyć projekty międzynarodowe ; Jak powinna działać międzynarodowa sieć partnerska. Rozpoczęliśmy już rozmowy z potencjalnymi partnerami z zagranicy w celu doprecyzowania naszego pomysłu.