Strona internetowa reklamująca wyniki projektu 'Life in a frame' 2018-12-12 , archiwum aktualności - 2018

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową prezentującą wyniki międzynarodowej wymiany młodzieży 'Life in a frame', która odbyła się w Trokach na Litwie w dniach 10-19.11.2018.

Stowarzyszenie HEureka Generator reprezentowane było przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Liderem grupy była Paulina Lewandowska.

Projekt realizowany był przez litewską organizację Tavo Europa w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor 'Młodzież'. HEureka była polskim partnerem projektu.

LINK DO STRONY