Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching 2017-02-15 , partnerzy - polska

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching

Adres: ul. Ogrodowa 33, 11-130 Orneta

e-mail: sekretariat@osaet.pl

www: www.osaet.pl

Opis działań partnera:

  Ambasadorzy ET angażowani są w działania wspierające tych nauczycieli/lokalnych liderów (m.in. jako trenerów i tutorów), którzy mają mniejsze doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego oraz debiutują w zakresie projektów. Mają również możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach, uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach z ciekawymi osobami, czy obozie językowym dla nauczycieli.

Większość Ambasadorów, począwszy od września 2014 roku, realizuje również autorskie projekty językowe współfinansowane przez Program English Teaching. Wszystkie projekty w różny sposób skupiają uczniów, nauczycieli, rodziców oraz innych partnerów lokalnych wokół jednego wspólnego celu: nauki języka angielskiego prowadzonej w ciekawych, nieszablonowych formach.

W roku 2015, z inicjatywy Ambasadorów Programu, powołane zostało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Anglistów English Teaching (OSA ET). Do głównych celów Stowarzyszenia należą:

-Rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich.

-Zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli ze szkół wiejskich.

-Wymiana informacji ważnych dla środowiska nauczycieli języka angielskiego.

-Reprezentowanie społeczności nauczycielskiej wobec innych organizacji i instytucji.