Nowy projekt - bierzemy się do pracy! 2020-06-03 , archiwum aktualności - 2020

Z radością informujemy, że nasz projekt „lekcjezywejhistorii.pl”, realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – „Kultura w Sieci”, został zaakceptowany!

Projekt zakłada powstanie strony internetowej, zawierającej dotychczasowe rezultaty lokalnych i międzynarodowych działań stowarzyszenia HEureka Generator, związanych z tworzeniem i propagowaniem „lekcji żywej historii”.

Rezultatem projektu będzie również 5 wywiadów z seniorami z Zamojszczyzny, przeprowadzonych przez młodzież, pod opieką doświadczonego pracownika młodzieżowego.

Ich bohaterami będą: Sybirak, Wołyniak, Dziecko Zamojszczyzny, Żołnierz Wojska Polskiego okresu II Wojny Światowej i Partyzant.

Będziemy systematycznie rozbudowywać naszą stronę, umieszczając tam materiały z kolejnych działań, dzięki czemu rezultaty lekcji żywej historii dotrą do większej liczby osób, zarówno z Polski jak i zagranicy.