Gminna Biblioteka Publiczna W Lubartowie 2017-02-16 , partnerzy - polska

Gminna Biblioteka Publiczna W Lubartowie

Adres: ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów

e-mail: gbp@gbp-lubartow.pl

www: www.gbp-lubartow.pl

Opis działań partnera:

Biblioteki publiczne w gminie Lubartów służą jej mieszkańcom realizując określone funkcje społeczne wynikające z szeroko rozumianej edukacji, oświaty i kultury. Są ośrodkami informacji społecznej, instytucjami oferującymi miejsce spotkań i organizacji i życia kulturalnego społeczności lokalnych.
Upowszechnianiem czytelnictwa zajmuje się Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie i jej filie w Trzcińcu, Lisowie, Nowodworze, Rokitnie i Skrobowie oraz 9 punktów bibliotecznych.

Każda placówka biblioteczna, osadzona jest w realiach środowiska, w którym funkcjonuje. Ma stały kontakt z użytkownikami oraz posiada ofertę skierowaną do potencjalnych czytelników i użytkowników służącą do podnoszenia poziomu wiedzy i rozwoju kulturalnego swojego społeczeństwa.

Działalność informacyjno-bibliograficzna prowadzona jest na bazie własnych warsztatów: publikacje o charakterze informacyjnym, katalogi, kartoteki, prasa i kroniki biblioteczno-środowiskowe. Użytkownicy bibliotek mogą na miejscu lub telefonicznie uzyskać poszukiwane informacje. Biblioteki szczególną uwagę skupiają na pracy z dziećmi i młodzieżą.