ZSP nr. 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu 2018-06-14 , partnerzy - polska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

e-mail: sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl

www: http://www.zsp4zamosc.edu.pl

Opis działań partnera:

Jesteśmy szkołą bezpieczną, dynamiczną, nowoczesną, ale jednocześnie z tradycjami. Mamy bogatą ofertę edukacyjną oraz dostosowujemy wymagania do indywidualnych możliwości uczniów, zapewniając im wszechstronny rozwój. Tworzymy równe szanse dla wszystkich, przygotowując uczniów do dalszego kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Realizujemy swoje zadania w oparciu o wysokie kompetencje pracowników współpracujących z rodzicami i społecznością lokalną oraz tworząc dobry klimat, pozwalający wszystkim uczniom w pełni rozwijać swoje talenty, kształcić osobowości i umiejętności społeczne.

ZSP4LOGO