Spotkanie ewaluacyjne projektów w ramach PURWM 2020-11-21 , archiwum aktualności - 2020

W dniach 18-20.11.2020 odbyło się spotkanie ewaluacyjne bilateralnych wymian młodzieży zorganizowane przez Fundusz  Rozwoju Systemu Edukacji. Udział wzięli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych i szkół oraz młodzież, która zaangażowana była w tegoroczne wymiany polsko ukraińskie i polsko litewskie. Było to ponad 60 osób. Stowarzyszenie HEureka Generator reprezentował prezes naszej organizacji, Andrzej Smyk.

W planie spotkania znalazły się następujące punkty:

-warsztaty integracyjne

-projekty oczami młodych i dorosłych

-projekty w świecie COVID 19

-młodzi ludzie w projektach zdalnych

-dobre praktyki

-budowanie partnerstw w świecie online

Nasza organizacja specjalnie na to spotkanie przygotowała materiał filmowy, który prezentował najważniejsze naszym zdaniem różnice między wymianą młodzieży online, a wymianą tradycyjną. Materiał bazował na naszych doświadczeniach związanych z realizacją wymiany online zatytułowanej I WILL READ YOU.

Zapraszamy was do oglądania!

Jednocześnie dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, trenerom i grantodawcy za rozmowy, inspiracje i dzielenie się swoimi doświadczeniami. Było to dla nas cenne spotkanie.