Wyniki ewaluacji długofalowej naszego seminarium 2021-05-07 , aktualności

W ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy ewaluację długofalową międzynarodowego seminarium „Projekty nie spadają z nieba” (nr projektu 2019-1-PL01-KA105-062832), które realizowane było przez stowarzyszenie HEureka Generator od 15 maja 2019 do 14 listopada 2019.

W badaniu udział wzięło 21 osób zaangażowanych w działania projektowe.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Ewaluacja Długofalowa Seminarium