Become ECOnfident - badania potrzeb młodzieży 2021-05-01 , aktualności

Stowarzyszenie HEureka Generator zakończyło badanie potrzeb młodzieży, która jest grupą docelową naszych działań w projekcie Become ECOnfident, który przygotowujemy na konkurs w ramach Akcji Kluczowej 2 programu Erasmus+ w sektorze 'Młodzież'.

By zacząć szkicowac nasz projekt musięliśmy dowiedzieć się jakie tematy są ważne dla młodych ludzi i w jaki sposób młodzież chciałaby angazowac się w swoich społecznosciach lokalnych.

Prace nad projektem trwają. Tym czasem zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi już badaniami.