Chodź opowiem ci historię - Pomoc dla Ukrainy 2022-06-06 , aktualności

W wasze ręce oddajemy publikację ważną i niezwykłą. Jest ona efektem pracy młodych ludzi z Polski, Litwy, Słowacji i Ukrainy, którzy spotkali się na Lubelszczyźnie w kwietniu 2022 roku by porozmawiać z ukraińskimi uchodźcami oraz polskimi i ukraińskimi wolontariuszami działającymi w punkcie pomocowym przy ul. Zamoyskiego 62 w Zamościu. Rozmowy te zostały spisane i przygotowane do wydania w czterech wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Wydając publikację „Chodź opowiem ci historię – Pomoc dla Ukrainy” w czerwcu 2022 roku przyświecał nam wspólny cel przybliżenia naszym społecznościom lokalnym ogromu ludzkich tragedii związanych z wojną oraz poświęcenia wolontariuszy i tłumaczy, którzy angażowali się w pomoc ukraińskim uchodźcom w Zamościu.

Publikacja ta jest częścią szerszej struktury działań stowarzyszenia HEureka Generator nakierowanych na pomoc ukraińskim uchodźcom. Dokładamy wszelkich starań by inicjatywy te były rozbudowane, angażujące i  efektywne.

Wojna nadal trwa, a pomoc jest dalej potrzebna na wielu poziomach: bezpośredniego działania wolontariackiego w punktach pomocowych; informowania o aktualnych potrzebach w mediach; przedstawiania relacji uchodźców i aktywnie działających wolontariuszy, by jak największa ilość ludzi miała świadomość tego, co się dzieje.

24 lutego 2022 roku o godzinie 5 rano zmienił się świat. Nasz sąsiad, Ukraina, został militarnie zaatakowany przez wojska Federacji Rosyjskiej. Nasze działania jako aktywnego społeczeństwa są w dalszym ciągu potrzebne by wspierać ofiary rosyjskiej agresji.

Zapraszamy do poznania zawartych w publikacji smutnych, ale i inspirujących historii.