Taboo and you - Po wymianie młodzieży w Danii 2022-07-19 , aktualności

PL

Zakończyła się już wymiana młodzieży w Danii. Polską grupę tworzyli uczniowie naszej partnerskiej szkoły - II LO im. Norwida z Krasnegostawu, a liderkami grupy były: Ewa Kostrubiec i Aleksandra Chudek. Przez cały czas trwania projektu pomagalismy koordynatorom - duńskiej organizacji Ways wzmacniać widoczność działań, a po zakończeniu wymiany odbyła się prezentacja jej wyników w Motyczu Leśnym.

Prezentację wyników zobaczyli uczestnicy wymiany młodzieży "Key to your competences". Były to 24 młode osoby z Polski i Rumunii. Jesteśmy pewni, że zdopinguje to kolejne młode osoby do udziału w projektach młodzieżowych.

ENG

The youth exchange in Denmark is now over. The Polish group consisted of students from our partner school - II LO im. Norwid from Krasnystaw, and the group's leaders were: Ewa Kostrubiec and Aleksandra Chudek. Throughout the duration of the project, we helped the coordinators - the Danish organization Ways, to increase the visibility of their activities, and after the exchange was completed, its results were presented in Motycz Leśny.

The results were presented by the participants of the youth exchange "Key to your competences". They were 24 young people from Poland and Romania. We are sure that it will encourage more young people to participate in youth projects.

Visibility and dissemination of the project results

VIDEOS:

Preparatory meeting of the Polish group HERE

Video shows the beginning of the youth exchange HERE

Impressions of the Polish participants HERE

NEWS ON THE HEUREKA GENERATOR FB FAN PAGE:

News about the preparatory meeting of the Polish group HERE

News about the trip to Denmark HERE

News about the first actions during the youth exchange HERE

News about the trip to Kopenhagen HERE

News advertising opinions of the Polish participants HERE

NEWS ON THE FB FAN PAGE OF THE NORWID SECONDARY SCHOOL FROM KRASNYSTAW:

Opinions of the participants about the youth exchange HERE

ADDITIONALLY:

Everyday around 60 followers of our Instagram got familliar with the project actions

AFTER THE YOUTH EXCHANGE:

Presentation of the project for 24 participants of the 'Key to your competences' youth exchange HERE