Po wymianie młodzieży "Active Citizens Today" 2022-09-12 , aktualności

PL

Zakończyła się już wymiana młodzieży w Rumunii. Polską grupę tworzyli uczniowie naszych partnerskich szkół: II LO im. C.K. Norwida z Krasnegostawu i Szkoły podstawowej im. J. Słowackiego z Małochwieja Dużego, a liderami grupy byli: Andrzej Smyk i Aleksandra Chudek. Przez cały czas trwania projektu pomagalismy koordynatorom - rumuńskiej organizacji Pro Vitam wzmacniać widoczność działań.

ENG

The youth exchange in Romania has already ended. The Polish group consisted of students from our partner schools: C.K. Norwid Secondary School from Krasnystaw and the J. Słowacki Primary School from Małochwiej Duży, and the group's leaders were: Andrzej Smyk and Aleksandra Chudek. Throughout the duration of the project, we helped the coordinators - the Romanian organization Pro Vitam, to increase the visibility of their activities.

Visibility and dissemination of the project results

VIDEOS:

Trip of the polish group HERE

Youth exchange activities part I HERE

Youth exchange activities part II HERE

Passion walk activity HERE

Voluntary service in our countries HERE

Back from the youth exchange HERE

Theater game HERE

HEUREKA GENERATOR FACEBOOK FAN PAGE NEWS:

News about journey for the youth exchange HERE

Advertise of the 'journey video' HERE

News about first actions on the youth exchange HERE

Advertise of the video with first activities HERE

News about theater game HERE

News about last activities HERE

Advertise of the passion walk video HERE

Voluntary service in our countries news HERE

News with video about activities part II HERE

Back from the youth exchange news HERE

Theater game news HERE

HEUREKA GENERATOR WWW PROJECT DIARY:

Diary of the youth exchange HERE

LOCAL PRESENTATIONS:

Presentation of the youth exchange at C.K. Norwid Secondary School in Krasnystaw HERE

Presentation of the youth exchange at school class prepared by Zosia and Martyna HERE

News on the blog of the teacher from J. Słowacki Elementary School in Małochwiej Duży HERE

Presentation of the youth exchange in J. Słowacki Elementary School in Małochwiej Duży HERE