Switch on Active Mode - po wymianie młodzieży 2022-11-23 , aktualności

16 listopada zakończyliśmy wymianę młodzieży zatytułowaną "Switch on Active Mode". Było to nasze czwarte działanie w ramach akredytacji Erasmus+. Zrealizowaliśmy je z naszymi partnerami z Litwy (Tavo Europa) i Słowacji (For Youth).

Od początku trwa­nia działania wspólnie wzmac­nia­liśmy jego wi­docz­ność, a obec­nie upo­wszech­nia­my re­zul­ta­ty.

Za­pra­sza­my was w podróż po wy­mia­nie młodzieży "Switch on Active Mode":

MATERIAŁY WIDEO:

O początku naszej wymiany TUTAJ

Gra teatralna TUTAJ

Przez warsztaty kulinarne do zbudowania drużyny TUTAJ

Nasze debaty TUTAJ

Edukacyjna wycieczka do Zamościa TUTAJ

Nasza wymiana TUTAJ

INSTAGRAM HEUREKI:

INSTASTORY TUTAJ

HEUREKA GENERATOR:

Zapowiedź wymiany TUTAJ

O początku wymiany TUTAJ

O debatach TUTAJ

Reklama materiału wideo o początku wymiany TUTAJ

Wręczenie Youthpassów TUTAJ

Reklama materiału wideo o grze teatralnej TUTAJ

Spotkanie ze społecznością lokalną TUTAJ

O grze teatralnej TUTAJ

Wyjazd do Zamościa i spotkanie ze społecznością lokalną TUTAJ

FOR YOUTH (SŁOWACJA):

O wymianie TUTAJ TUTAJ

Po projekcie w szkole uczestników TUTAJ

Nasze Debaty TUTAJ

TAVO EUROPA:

Uczestnicy o projekcie w swojej szkole TUTAJ

LOKALNI PARTNERZY:

II LO im. Norwida w Krasnymstawie TUTAJ

LOKALNE MEDIA:

Skafander Gazeta Akademicka TUTAJ

WYNIKI EWALUACJI: