KREATIV - Vinnytsya Regional Informational Centre 2017-03-07 , partnerzy - świat

KREATIV - Vinnytsya Regional Informational Centre

adres: 40 Richchya Peremogy Str. 50/156, 21036 Vinnytsya

e-mail: kreativ.vinnitsa@gmail.com

www: www.facebook.com/kreativ.vin/

 

Opis działań partnera:

Regionalne Centrum Informacji Kreativ to pozarzondowa organizacja non profit zrzeszająca ponad 50 członków i wolontariuszy zaangażowanych w jej akcje. Misją organizacji jest wzmocnienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie życia społecznego i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Główną działalnością organizacji jest informowoanie i edukowanie obywateli regionu o Unii Europejskiej i wzmacnianie ich udziału w procesie integracji europejskiej. Kreativ jest członkiem sieci partnerskiej 'Proeuropejskich organizacji na Ukrainie'.