Historyczna wymiana młodzieży - prace nad wnioskiem zakończone! 2017-05-01 , archiwum aktualności - 2017 , projekty

   W regionie Lubelszczyzny żyje wielu ważnych świadków historii XX wieku. Zetknięcie się z nimi, wysłuchanie ich opowieści i przekazanie ich innym jest niezwykle edukacyjnym i satysfakcjonującym przeżyciem.

Dla tego też postanowiliśmy stworzyć międzynarodową wymianę młodzieży, w trakcie której młodzi ludzie z Polski, Rumunii, Węgier, Czech i Cypru spotkają się z osobami, które w trakcie Drugiej Wojny Światowej i po jej zakończeniu zsyłane były na Sybir. Chcemy wspólnie spisać historie żyjących światków i rozpowszechnić je w Europie.

Członkowie naszej organizacji byli zaangażowani w działania na poziomie lokalnym i międzynarodowym związane z ‘żywymi lekcjami historii’ dla tego czujemy się dobrze przygotowani do realizacji tego pomysłu.

Nasze spotkanie wypełnione będzie świetnymi metodami edukacji pozaformalnej, specjalnie przygotowanymi wspólnie z partnerami do tego projektu.

Wniosek projektowy został złożony do Polskiej Agencji Narodowej programu Erasmus+ w kwietniu, a wyniki poznamy w lipcu.

W chwili obecnej zapraszamy do zapoznania się z BLOGIEM, który wspólnie tworzą uczestnicy projektu.

Projekt ‘Let me tell you astory – Whisper of exile’ przygotowywany jest w ramach Akcji Kluczowej 1, eurpejskiego programu Erasmus+ (sektor ‘Młodzież’).