Asociacija „Apkabink Europa“ 2017-02-13 , partnerzy - świat

Asociacija „Apkabink Europa“

adres: Nemuno 10B, 62472 Miklusenai, Litwa

e-mail: eurohugs@gmail.com

www: facebook.com/EUROHUGS

 

Opis działań partnera:

"Apkabink Europa" jest organizacją pozarządową, która działa na rzecz aktywnego obywatelstwa. Skupia trenerów edukacji pozaformalnej, młodzież, pracowników socialnych, ekspertów i wolontariuszy, którzy w różny sposób angażują się w inicjatywy obywatelskie na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Dostarcza narzędzi, które wspierają rozwój kompetencji kluczowych młodych ludzi.

Członkowie ‘HEureka Generator’ brali udział z litewską organizacją w wymianach młodzieży, kursach szkoleniowych i seminariach organizowanych w Polsce przez nasze zaprzyjaźnione organizacje w roku 2015 i 2016. Spotkania te pozwoliły nam dobrze poznać się i zaplanować przyszłe wspólne działania.