Crowdfunding - byliśmy w Chorwacji! 2017-08-22 , archiwum aktualności - 2017

   Dwa dni temu zakończyła  się wymiana młodzieży pt. 'Crowdfund-it', która odbyła się w chorwackim miasteczku Ludbreg.  W dziewięciodniowym spotkaniu udział wzięła młodzież z Turcji, Chorwacji, Rumuni, Polski oraz  Grecji .

Głównym celem projektu było poznanie Crowdfudningu od podstaw oraz nauka jak osiągać efekty społeczne poprzez tą właśnie metodę finansowania .

Aby rozpocząć naszą współprace organizatorzy projektu urządzili warsztaty, które pomogły uczestnikom w zapamiętaniu imion oraz w przełamaniu barier językowych. Następnym etapem było przystąpienie do zajęć związanych z głównym tematem wymiany. Całe pojęcie Crowdfundingu oraz jego genezę poznaliśmy metodami edukacji pozaformalnej (np. World Cafe) oraz dzięki wykładom.

Następnie cała grupa przystąpiła do tworzenia idei, którą moglibyśmy zrealizować metodą kampanii crowdfundingowej. Po 2 dniach intensywnych burzy mózgów jednogłośnie wybrano pomysł aby ufundować start w postaci albumu dla lokalnego zespołu muzycznego. Wybraliśmy  zespół o nazwie Hrmülja ponieważ uznaliśmy, że mają potencjał.  Hrmülja to zespół Heavy Metalowy o ciężkim i przekonywującym brzmieniu.

Następnym krokiem były przygotowania do kampanii Crowdfundingowej. Grupa została podzielona na cztery sektory (PR, Content Creators, Social Media, Finance), aby efektywniej rozdzielić pracę. Po kilku dniach ciężkich kalkulacji oraz wyczerpujących prac udało się stworzyć kampanię która zostanie opublikowana na platformie Indiegogo. Aby wypromować całą kampanię na poziomie lokalnym urządzony został koncert aby zaprezentować zdolności zespołu Hrmülja. Event zakończył się sukcesem oraz widowiskowym koncertem.

Udział w projekcie wzieli HEurekanie: wolontariusz Oskar Nowakowski, Członek stowarzyszenia Justyna Golecka oraz wyselekcjonowana przez nas grupa młodzieży z Polski.  Zdobyli oni doświadczenie i wiedzę w dziedzinie Crwodfuningu oraz jak takową kampanię zorganizować. Organizacja już w tym momencie pracuje jak zebraną wiedzę przełożyć na praktykę.

Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny był w ra­mach ak­cji klu­czo­wej 1 eu­ro­pej­skie­go pro­gra­mu Erasmus+ przy finan­so­wym wspar­ciu chorwackiej Agen­cji Na­ro­do­wej pro­gra­mu Era­smus+. Or­ga­ni­za­to­rem był nasz chorwacki part­ner Razvojna Udruga Ludbreg.

STRONA FACEBOOK AKCJI CROWDFUNDINGOWEJ

INSTAGRAM AKCJI CROWDFUNDINGOWEJ