Fundacja ‘Żółta Owca’ 2017-02-13 , partnerzy - polska

Fundacja ‘Żółta Owca’

Adres: Ul. Jędrzejowska 74/6, 29-100 Włoszczowa

e-mail: yellowsheep@protonmail.com

www: facebook.com/Yellow-Sheep-Foundation

 

Opis działań partnera:

Nasza Fundacja powstała w 2016 roku. Celem organizacji jest szerzenie edukacji pozaformalnej wśród młodych ludzi w naszym środowisku lokalnym, promocja nowoczesnych form edukacji i współpracy miedzynarodowej. Poprzez nasze działania chcemy dawać młodym ludziom szansę rozwoju na różnych polach. Członkowie naszej organizacji mają duże doświadczenie uczestnictwa i organizacji inicjatyw lokalnych i międzynarodowych.