I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie 2017-10-26 , partnerzy - polska

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Krasnymstawie

Adres: ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw

e-mail: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl

www: www.1lo.krasnystaw.pl

Opis partnera:

 Szkoła nosi nazwę : I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Siedziba Liceum mieści się przy ulicy Piłsudskiego 50 w Krasnymstawie. Organem prowadzącym Liceum jest Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

Współpracę ze szkołą rozpoczęliśmy dzięki przychylności dyrekcji i zaangażowaniu w nasze działania nauczycieli szkoły: Pani Beaty Ortyl i Pani Moniki Kwiecień.