Koniec wymiany młodzieży we Włoszech 2017-11-19 , archiwum aktualności - 2017

   W dniach 05-12.11.2017 odbyła się druga część projektu zatytułowanego ‘GEM- Gender Equality and Migration’. W wymianie młodzieży Stowarzyszenie ‘HEureka Generator’ reprezentowane było przez lidera i pięciu członków grupy.

Projekt odbywał się w malowniczej wiosce Poggio Mirteto we Włoszech w ośrodku Tenuta Sant’Antonio. Spotkała się tam młodzież z Włoch, Dani, Francji, Rumunii, oraz Polski. Wymiana miała na celu zapoznać młodych ludzi z problem migracji, mowy nienawiści, ksenofobi oraz równości płci.

Początek spotkania przeznaczony był na poznanie się uczestników. Od drugiego dnia zaczęliśmy zapoznawać się bliżej kolejno z głównymi zagadnieniami wymiany, a atmosfera pomiędzy uczestnikami była coraz lepsza.

Dzięki licznej pracy w grupach z przedstawicielami innych państw pogłębiliśmy nasza wiedzę oraz dowiedzieliśmy się jakie są podobieństwa i różnice w naszych krajach w zakresie omawianych tematów. Kulminacyjnym momentem projektu było stworzenie komiksu i fotografii na temat: GEM oraz podniesienie świadomości o mowie nienawiści przeciwko migracji w perspektywie gender.

Polska grupa: Kamil Bluj (lider), Joanna Soboń, Ala Wiśniewska, Paulina Pawłowska, Monika Rożnowska, Anna Bomba

Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’. Jego organizatorem była włoska organizacja LUNARIA, a Stowarzyszenie ‘HEureka Generator’ polskim partnerem działań.