Nawiązaliśmy współpracę z I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 2017-11-08 , archiwum aktualności - 2017

   6 listopada w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu podpisaliśmy deklaracje współpracy partnerskiej z dyrekcją szkoły.

 W trakcie spotkania omawialiśmy możliwości współpracy skupiając się głównie na aktywizacji młodzieży w działania rozwijające kompetencje i wiedzę młodych ludzi poprzez aktywny udział w realizowanych przez nas projektach.

Mamy nadzieję, że nasza przyszła współpraca przyczyni się do poszerzenia możliwości aktywnego działania młodzieży w Zamościu.

Deklaracja I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu