Wymiana młodzieży o przedsiębiorczości zakończyła się na Litwie 2017-12-12 , archiwum aktualności - 2017

W dniach 1-10.12.2017r. uczniowie współpracujących z nami liceów z Krasnegostawu wzięli udział w międzynarodowym projekcie na Litwie o tematyce związanej z przedsiębiorczością „We Entrepreneurs”. 

W wymianie uczestniczyło 6 krajów europejskich, każda drużyna reprezentowana była przez siedmiu uczestników.

Celem  projektu było:

1. zacieśnianie więzi, budowanie relacji grupowych uczestników projektu

2. nabycie wiadomości i umiejętności pozwalających na planowanie i realizowanie postaw przedsiębiorczych

3. pogłębianie wiedzy dotyczącej marketingu i jego znaczenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej

4. poznanie realiów funkcjonowania młodego przedsiębiorcy na rożnych rynkach europejskich

5. zapoznanie z kulturą włoską, bułgarska, łotewska, chorwacką i litewska, możliwość prezentacji kultury polskiej.

Warto dodać, że zajęcia prowadzone były metodami edukacji pozaformalnej, co szczególnie przypadło do gustu uczniom, gdyż przyzwyczajeni są oni do tradycyjnych metody edukacji w szkole.

Uczniowie pracowali w grupach międzynarodowych, co pozwoliło im praktykować i doskonalić umiejętności komunikacji w języku angielskim. Uczestnicy, początkowo zrażeni tematyką projektu, bardzo zaangażowali się w pracę nad swoimi zadaniami, a następnie chętnie prezentowali rezultaty przed innymi grupami. Projekt zwiększył w uczniach poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Zwieńczeniem projektu była ceremonia wręczenia certyfikatów Youthpass – dyplom świadczący o ukończeniu warsztatów prowadzonych metodami edukacji nieformalnej o tematyce przedsiębiorczości. Uczniowie niechętnie wracali do kraju i już nie mogą doczekać się kolejnych wymian młodzieży.

Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’. Polskim partnerem projektu było zamojskie stowarzyszenie ‘HEureka Generator’, które współpracuje z I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Jagiełły w Krasnymstawie i II Liceum Ogólnokształcącym im. C. Norwida w Krasnymstawie. Organizatorem litewskim była organizacja EuroHugs.

Film promujący wymianę można zobaczyć TUTAJ