HEureka odwiedziła szkołę partnerską w Krasnymstawie 2017-12-08 , archiwum aktualności - 2017

   7 grudnia w Krasnymstawie odbyło się spotkanie uczestników naszego międzynarodowego seminarium ‘Progress Generators’ z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. C. Norwida w Krasnymstawie. Uczestnikami seminarium są przedstawiciele zarządów naszych organizacji partnerskich oraz członkowie organizacji z Polski, Chorwacji, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Cypru.

W trakcie spotkania Stowarzyszenie HEureka Generator i jego organizacje partnerskie opowiadało uczniom dla czego warto być aktywnym w swojej społeczności lokalnej oraz jak angażować się w projekty młodzieżowe w ramach europejskiego programu Erasmus+.

Każda z organizacji dzieliła się doświadczeniami ze swoich społeczności lokalnych. Podawaliśmy też konkretne przykłady zdobywania przez młodzież wiedzy i rozwijania kompetencji poprzez udział w projektach międzynarodowych.

Jesteśmy pewni, że dzięki spotkaniu liczba młodzieży angażującej się w nasze działania znacznie się powiększy.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom II Liceum Ogólnokształcącego im. C. Norwida w Krasnymstawie za miłe przyjęcie i jak zwykle aktywną, profesjonalną współpracę.

Międzynarodowe seminarium ‘Progress Generators’ realizowane jest w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.

Projekt pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamość, Pana Andrzeja Wnuka.