Progress Generators - Otrzymaliśmy patronat honorowy Prezydenta Miasta Zamościa 2017-12-05 , archiwum aktualności - 2017

   Nasze międzynarodowe seminarium zatytułowane 'Progress Generators’ realizowane będzie pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Zamościa, pana Andrzeja Wnuka. Spotkanie w Polsce odbywać się będzie w dniach 05-09.12.2017 w Motyczu Leśnym.

W dniu 7 grudnia odwiedzimy Zamość, gdzie odbędzie się wizyta studyjna poświęcona tematowi rozwoju organizacji pozarządowych w naszym regionie.

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.