Międzynarodowe Wymiany Młodzieży - Zgłoś Się! 2017-12-15 , archiwum aktualności - 2017

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ WYMIANY MŁODZIEŻY. Po jej wypełnieniu odeślij TUTAJ. Dzięki temu znajdziesz się w naszej bazie danych i będziesz informowana/y o wymianach młodzieży, w których Stowarzyszenie HEureka Generator jest partnerem.

Zestawienie realizowanych przez NAS projektów międzynarodowych oraz projektów międzynarodowych, w których jesteśmy polskim partnerem możesz otrzymać kontaktując się z nami TUTAJ

Jeśli będziesz zainteresowana/y konkretną wymianą młodzieży, prześlemy ci do wypełnienia profil uczestnika zawierający pytania dotyczące tego, co motywuje cię do udziału w tej konkretnej wymianie. Z nadesłanych zgłoszeń wybieramy do udziału osoby, których zainteresowania i potrzeby pasują do danego projektu.

Wymiany, na których są jeszcze wolne miejsca zawierają dopisek 'NABÓR TRWA'.

UWAGA: Misją naszej organizacji jest stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju młodym ludziom, zwłaszcza tym z mniejszymi szansami i tym ze specjalnymi potrzebami. Z tego względu za udział w organizowanych przez nas wymianach młodzieży, jak też wymianach młodzieży naszych organizacji partnerskich nie pobieramy i nigdy nie będziemy pobierać żadnych opłat za uczestnictwo.

Stowarzyszenie HEureka Generator przygotowując polskich uczestników do udziału w wyjazdowych projektach młodzieżowych, angażując się merytorycznie w wymiany naszych partnerów zagranicznych prowadzi działalność społeczną. Uczestnictwo w projektach w 100% pokrywane jest z otrzymanych od grantodawcy środków.