Szkolenie z naszą szkołą partnerską z Krasnegostawu 2018-01-24 , archiwum aktualności - 2018

W ostatni weekend Stowarzyszenie HEureka Generator zorganizowało szkolenie dla naszego partnera z Krasnegostawu – II LO im. C.K. Norwida. Celem szkolenia było:

-  zaprezentowanie metod edukacji pozaformalnej jakimi posługuje się nasza organizacja w pracy z grupą i możliwości implementacji metod  w szkole.

- omówienie dotychczasowych wspólnych działań i możliwości pogłębienia współpracy

W trakcie zajęć skupiliśmy się między innymi na metodach integracyjnych, team buildingu, metodach pomocy dla uczniów o obniżonym poziomie koncentracji, warsztatach integracji międzykulturowej, debatach oksfordzkich, ewaluacji pracy z młodzieżą.

Dotychczas współpracy z II LO im. C.K. Norwida z Krasnegostawu sprzyja otwarta i przyjazna atmosfera z obu stron skupiona na stwarzaniu możliwości rozwoju młodym mieszkańcom naszego regionu.

Już za kilka dni przy dużym zaangażowaniu naszego partnera zaczynamy międzynarodowy projekt poświęcony spisywaniu wspomnień Polaków zesłanych na Syberię.

Dziękujemy za dotychczasowe wspólne działania!

Szkolenie prowadzili:

Katarzyna Kurowska – członek Stowarzyszenia HEureka Generator, specjalista technik cyrkowych w edukacji.

Andrzej Smyk – prezes Stowarzyszenia HEureka Generator, trener edukacji pozaformalnej.