Rozprzestrzeniamy rezultaty czeskiej wymiany młodzieży 2018-03-06 , archiwum aktualności - 2018

   Na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku uczestniczyliśmy w międzynarodowej wymianie młodzieży zatytułowanej ‘Let me tell you story 4: Stories from behind the iron curtain’. Organizował ją nasz czeski partner, Stowarzyszenie ‘Brno for you’, a uczestnikami była młodzież z Czech, Słowacji, Polski, Łotwy, Turcji, Węgier i Rumunii.

Nasza organizacja, polski partner projektu, reprezentowana była przez młodzież z II LO im. C.K. Norwida. Jest to nasz partner w działaniach lokalnych i międzynarodowych.

Zadaniem uczestników po powrocie z wymiany było przygotowanie inicjatywy reklamującej projekt i jego wyniki. Polska grupa razem ze swoim liderem, Leszkiem Kluchem zorganizowała debatę związaną z tematem wymiany młodzieży. Debatę przeprowadzono w szkole, a jej uczestnikami byli uczniowie.

W czasie debaty postawiono trzy tezy do dyskusji: Cenzura (służyła ona dobru wspólnemu), równość (Komunizm był dobry bo wszyscy byli równi), bezpieczeństwo (w czasach komunizmu było bezpiecznie). Uczestnicy debaty podawali argumenty za i przeciw rozwijając swoją wiedzę historyczną.

Zorganizowanie debaty było możliwe dzięki umiejętnościom jakie studenci zdobyli w trakcie wymiany w Czechach. Informacja zwrotna jaką otrzymaliśmy od uczniów i nauczycieli uczestniczących w debacie była pozytywna. Nauczyciele zapowiedzieli wdrażanie debat w trakcie zajęć szkolnych.

Dzięki tej inicjatywie więcej młodych ludzi mogło dowiedzieć się o programie Erasmus+, wymianach młodzieży oraz o głównym temacie ‘Let me tell you story 4: Stories from behind the iron curtain’.

Projekt ‘Let me tell you story 4: Stories from behind the iron curtain’ realizowany dzięki wsparciu czeskiej Agencji Narodowej programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’.