Erasmus+

ROK 2020

W POLSCE:

W roku 2020 Stowarzyszenie HEureka Generator rozpoczęło realizację międzynarodowego kursu szkoleniowego zatytułowanego 'Make the lead' w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Spotkanie główne miało rozpocząć się16 marca, niestety z powodu Pandemii Koronawirusa mimo bardzo zaawansowanych przygotowań musięliśmy je odwołać. Obecnie czas trwania projektu został wydłużony, termin spotkania głównego wstępnie przełożony na jesień.

INFO: TUTAJ

WYJAZDOWE:

Podobnie jak w przypadku projektu realizowanego przez nas, wszystkie projekty w innych krajach są 'zamrożone' lub odwołane. O naszych partnerstwach będziemy informować jak tylko sytuacja w Europie unormuje się i wszyscy będą mogli wrócić to realizacji swoich działań.

ROK 2019

W POLSCE:

W roku 2019 Stowarzyszenie HEureka Generator reazlizowało pięć projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor "Młodzież". Były to:

Wymiana młodzieży 'Talk, talk' oparta na metodach debatanckich (z partnerami z Czech, Węgier i Łotwy).

Wymiana młodzieży 'Read me' oparta na metodzie Human Library (z partnerami z Czech, Węgier i Łotwy).

Wymiana młodzieży 'Time is on our side', której głównym tematem było zarządzanie czasem (z partnerami z Cypru, Czech, Łotwy, Rumunii i Węgier).

Seminarium wymiany doświadczeć 'Projects are not falling from the sky' (z partnerami z Rumunii, Słowacji, Północnej Macedonii, Estonii, Litwy, Cypru, Estonii, Chorwacji i Polski).

Wymiana młodzieży 'Let me tell you a story - Grandparents' oparta na metodzie lekcji żywej historii (z partnerami z Grecji, Węgier, Rumunii i Słowacji).

WYJAZDOWE:

W roku 2019 Stowarzyszenie HEureka Generator było partnerem w 10 międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

2 kursy szkoleniowe, w których udział wzięło 4 pracowników młodzieżowych związanych z HEureką.

1 seminarium, w którym udział wzięły 2 osoby związane z HEureką.

i 7 wymian młodzieży, w których udział wzięło 40 młodych osób z naszego regionu wraz z liderami.

Projekty były realizowane z naszymi partnerami z Rumunii (3), Węgier (2), Cypru (1), Chorwacji (1), Łotwy (3).

_____________________________________________________________________________________________

'Social Entrepreneurship Toolbox' 10-16.02.2019 Łotwa, Typ: Seminarium

Organizator: Latvijas Socialas Uznemejdarbibas Asociacija, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'You TOO can 2' 12-19.04.2019 Rumunia, Typ: Kurs szkoleniowy

Organizacja: Stowarzyszenie Evolution, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'Breaking Stereotypes - Directos' Cut' 29.04-07.05.2019 Węgry, Typ: Wymiana młodzieży

Organizacja: Stowarzyszenie Co-Efficient, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'You TOO can 2' 13-22.05.2019 Rumunia, Typ: Wymiana młodzieży

Organizacja: Stowarzyszenie Evolution, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'Black Canvas' 18-25.05.2019 Łotwa, Typ: Wymiana młodzieży

Organizacja: JASMA, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'Welcome to my countryside' 20-28.06.2019 Łotwa, Typ: Wymiana młodzieży

Organizacja: JASMA, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ TUTAJ TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'Shelf Help - The Reading Brain in the Digital Age' 02-10.08.2019 Rumunia, Typ: Wymiana młodzieży

Organizacja: stowarzyszenie Evolution, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'Go back to your roots' 07-15.09.2019 Chorwacja, Typ: Wymiana młodzieży

Organizacja: RUL, Nasza rola w projekcie: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ TUTAJ TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'Let it be Vol. 3 - Time never wasted' 09-18.09.2019 Węgry, Typ: Kurs szkoleniowy

Organizacja: stowarzyszenie Co-Efficient, Nasza rola w projekcie: Polski partner projektu, moderacja grup refleksyjnych

INFO: TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

'The Erasmus+ Must Go On' 16-25.10.2019 Cypr, Typ: Wymiana młodzieży

Organizacja: nieformalna grupa młodzieży See Why, Nasza rola w projekcie: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ TUTAJ

_____________________________________________________________________________________________

ROK 2018

W POLSCE:

W roku 2018 Stowarzyszenie HEureka Generator realizowało trzy projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

Wymiana młodzieży 'Let me tell you a story - Whisper of exile' oparta na metodzie "lekcji żywej historii" (z partnerami z Węgier, Cypru, Czech, Rumunii).

Seminarium wymiany doświadczeń "Let me tell you how to tell the story" przygotowane z naszymi partnerami z Polski, Czech, Rumunii, Cypru, Węgier, Litwy, Łotwy i Macedonii.

Wymiana młodzieży "Talk, Talk" bazująca na metodzie debat oksfordzkich (przygotowana z naszymi partnerami z Węgier, Łotwy i Czech. Tutaj rozpoczęcie działań już nastąpiło, projekt potrwa do marca 2019).

WYJAZDOWE:

W roku 2018 Stowarzyszenie HEureka Generator było partnerem w 16 międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież' Były to:

3 kursy szkoleniowe, w których udział brało 7 osób pracujących na codzień z młodzieżą.

11 wymian młodzieży, w których udział brało 70 młodych ludzi z regionu Lubelszczyzny.

Projekty realizowane były z naszymi doświadczonymi, sprawdzonymi partnerami z Węgier (5), Łotwy (3), Czech (2), Rumunii (2), Cypru (1) i Litwy (1).

____________________________________________________________________________________________

'Spraycan – The Power Of Street Art II' 19-29.03.2018, Węgry, Typ: Wymiana Młodzieży

Organizator: Stowarzyszenie Co-Efficient, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Live it, care it, share it' 02-10.05.2018, Cypr, Typ: Wymiana Młodzieży

Organizator: Nieformalna grupa młodzieży See Why, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'4-4-2 Key Players Competences' 19-28.06.2018, Węgry, Typ: Wymiana Młodzieży

Organizator: Stowarzyszenie Co-Efficient, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'We are all humans' 15-24.07.2018, Czechy, Typ: Kurs szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych

Organizator: Stowarzyszenie 'Brno for you', Nasza rola: Polski partner projektu, wsparcie trenerskie

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

''Elswhere - Exploring narratives of forced displacements and deportations of the '40s'' 25.07-03.08, Węgry, Typ: Wymiana Młodzieży

Organizator: Stowarzyszenie Co-Efficient, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Engadget' 28.07-04.08.2018, Łotwa, Typ: Wymiana Młodzieży

Organizator: JASMA, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ, TUTAJ, FILM

____________________________________________________________________________________________

'Say No' 21-29.08.2018, Czechy, Typ: Wymiana Młodzieży

Organizator: Stowarzyszenie 'Brno for you', Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ, BLOG, FILM

____________________________________________________________________________________________

'Let it be vol. 2 - Shared Wisdom' 03-13.09.2018, Węgry, Typ: Kurs szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych

Organizator: Stowarzyszenie Co-Efficient, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Flowers, Bees and other Taboos in SexEd' 08-17.10.2018, Węgry, Typ: Wymiana młodzieży

Organizator: Stowarzyszenie Co-Efficient, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Fix dont repleace' 20-28.10.2018, Łotwa, Typ: Wymiana młodzieży

Organizator: JASMA, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ, FILM

____________________________________________________________________________________________

'Big City Life' 16-22.11.2018, Łotwa, Typ:  Seminarium wymiany doświadczeń

Organizator: JASMA, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Life in a frame' 10-19.11.2018 , Litwa, Typ: Wymiana młodzieży

Organizator: Tavo Europa, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Social Entrepreneurship Toolbox; DATA W TRAKCIE USTALANIA, Łotwa, Typ: Kurs szkoleniowy

Organizator: SUA, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

Rok 2017

W POLSCE:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator realizowało samodzielnie dwa projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

1 seminarium wymiany doświadczeń, w którym udział brało 17 pracowników organizacji pozarządowych (Polska, Chorwacja, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Cypr)

1 wymiana młodzieży, w której udział brało 31 uczestników w wieku 16-30 lat wraz z liderami (Polska, Czechy, Rumunia, Węgry, Cypr). Ten projekt rozpoczął się w 2017 roku, zamknięty został 28.02.2018.

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator było partnerem lokalnym dwóch projektów międzynarodowych w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

2 seminaria, w których udział wzięło ogółem 44 pracowników młodzieżowych (z czego 5 z HEureki)

____________________________________________________________________________________________

'The Best of Us' - 18-23.09.2017, Typ: Seminarium, Organizator: FSD,

Nasza rola: Partner lokalny projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'I Will Find You' - 22-26.10.2017, Typ: Seminarium kontaktowe, Organizator: FSD,

Nasza rola: Partner lokalny projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Progress Generators' - 05-09.12.2017, Typ: Seminarium,

Nasza rola: Koordynator projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

WYJAZDOWE:

W roku 2017 Stowarzyszenie HEureka Generator było partnerem 12 międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor 'Młodzież'. Były to:

6 wymian młodzieży, w których udział wzięło ogółem 36 uczestników w wieku 16-30 lat wraz z liderami.

6 kursów szkoleniowych, w których udział wzięło ogółem 16 osób pracujących na co dzień z młodzieżą.

Projekty realizowane były z naszymi sprawdzonymi, doświadczonymi partnerami z Czech (3), Węgier (2), Rumunii (1), Włoch (2), Chorwacji (1) i Litwy (1).

____________________________________________________________________________________________

'We are all humans' - 16-24.03.2017 Czechy, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: Brno for You,

Nasza Rola: Koordynacja działań polskiej grupy we współpracy z polskim partnerem projektu, Stowarzyszeniem Art Avanti

INFO: TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Let it Be' 25-31.05.2017, Węgry, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: Co-Efficient,

Nasza Rola: Koordynacja działań polskiej grupy we współpracy z polskim partnerem projektu, Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Let's Be Game Changers' 14-21.06.2017, Rumunia, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: Association 'Evolution'

Nasza Rola: Koordynacja działań polskiej grupy we współpracy z polskim partnerem projektu, Stowarzyszeniem Art Avanti

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'(un)Touched' - 01-09.07.2017 Czechy, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: Brno for You, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Crowdfund-it!' - 12-21.08.2017 Chorwacja, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: Razvojna udruga Ludbreg, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Gender Equality and Migration' - 23-31.08.2017 Włochy, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: LUNARIA, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Volunteer Boost' - 06-14.10.2017 Czechy, Typ: Kurs Szkoleniowy

Organizator: Brno for You, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO: TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Gender Equality and Migration' - 04-13.11.2017 Włochy, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: LUNARIA, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Imagination has no barriers' - 08-17.11.2017 Węgry, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: Co-Efficient, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'Let Me Tell You a Story - Stories From Behind the Iron Curtain' - 25.11-05.12.2017 Czechy, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: Brno for You, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'We Entrepreneurs' - 01-10.12.2017 Litwa, Typ: Wymiana Młodzieży,

Organizator: EuroHugs, Nasza Rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ, TUTAJ

____________________________________________________________________________________________

'All The World's a Stage' - 06-15.12.2017 Rumunia, Typ: Kurs Szkoleniowy,

Organizator: Hair Redivivus, Nasza rola: Polski partner projektu

INFO TUTAJ

____________________________________________________________________________________________