'Engadget' na Łotwie 2018-06-13 , archiwum aktualności - 2018

Trzy dni temu zakończyła się wizyta przygotowawcza do międzynarodowej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Engadget’.

W jej trakcie spotkali się liderzy grup z Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Estonii. Omawiali wspólnie podział obowiązków, logistykę wymiany oraz zwizytowali ośrodek, w którym odbędzie się spotkanie.

Młodzież spotka się  by uczyć się o mediach społecznościowych i innych technologiach by zachęcić się wzajemnie i tych wokół nas do bycia kompetentnym i świadomym możliwości z tym związanych.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z wizyty przygotowawczej przygotowanego przez Heurekę .

Organizator projektu: JASMA (Ryga, Łotwa)

Polski partner projektu: Stowarzyszenie HEureka Generator

Przy realizacji projektu współpracujemy z II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Krasnymstawie.

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’.