Association 'Evolution' 2017-02-13 , partnerzy - świat

Association 'Evolution'

ad­res: George Enescu Str. No. 5, Resita, Caras-Severin County, Rumunia

e-mail: evolutionresita@yahoo.com

www: www.evolutionresita.info
 

Opis działań partnera:

   Organizacja‘Evolution’ ma swoją siedzibę w mieście Resita. Celem naszego działania jest stwarzanie obywatelom możliwości edukacyjnych zwiększających szanse na rynku pracy.  Działania ze szczególnym naciskiem prowadzone są dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pracujemy z mniejszościami zamieszkującymi nasz region: Romowie, Chorwaci, Serbowie. Naszym zadaniem jest tutaj tworzenie bezpiecznego multikulturowego środowiska.

Działania ‘Evolution’ nakierowane są również na pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami. Organizujemy specjalne treningi dla wolontariuszy, w trakcie których uczestnicy uczą się bycia asystentem osoby niepełnosprawnej, czy też opieki nad seniorami.

Prężnie rozwijamy współpracę międzynarodową. Mamy za sobą wiele partnerstw z wieloma organizacjami europejskimi o podobnym profilu. Sami tworzymy wymiany młodzieży i projekty specjalistyczne w ramach europejskiego programu Erasmus+.