Chodź opowiem ci historię – następny rozdział 2020-05-26 , archiwum aktualności - 2020

‘Chodź opowiem ci historię – następny rozdział’ to tytuł projektu w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 2, sektor ‘Młodzież’, który został złożony przez naszego rumuńskiego partnera, stowarzyszenie Evolution z Resity do rumuńskiej Agencji Narodowej programu Erasmus+.

Evolution wspólnie z zamojskim stowarzyszeniem HEureka Generator chce przedyskutować atrakcyjne metody nauczania historii w edukacji formalnej i pozaformalnej angażując w to partnerskie szkoły i stowarzyszenia seniorów z naszych regionów.

Dwuletni projekt zakłada spotkanie przygotowawcze, kurs szkoleniowy, wymianę młodzieży, spotkania robocze i ewaluacyjne.

Wyniki naboru powinny być dostępne w sierpniu. Trzymajcie kciuki!