Kultura - Interwencje, pracujemy 2021-02-28 , aktualności

Dobiegają końca prace nad naszym wnioskiem w ramach programu „Kultura – Interwencje” Narodowego Centrum Kultury.

Celem strategicznym programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

A oto opis naszego pomysłu:

„Historii ciąg dalszy” to kontynuacja pomysłu rozpoczętego przez stowarzyszenie HEureka Generator zadaniem „lekcjezywejhistorii.pl” w roku 2020. W trakcie realizacji zadania przeprowadzimy i zarejestrujemy kolejne trzy lekcje żywej historii, przygotujemy polsko angielską publikację w wersji elektronicznej i papierowej zawierającą wcześniejsze pięć lekcji i trzy nowe. Przeprowadzimy event lokalny, na którym będziemy promować stronę lekcjezywejhistorii.pl, wydaną publikację, ideę lekcji żywej historii i Narodowe Centrum Kultury.

Trzymajcie kciuki