Wyniki wzmacniania widoczności i upowszechniania rezultatów projektu Become ECOnfident 2024-01-26 , aktualności

Stowarzyszenie HEureka Generator jest w trakcie realizacji projektu zatytułowanego Become ECOnfident. Jest on przez nas realizowany w ramach Akcji Kluczowej 2 europejskiego programu Erasmus+ wspólnie z partnerami z Litwy i Rumunii.

Ważne wydarzenia z naszego projektu i osiągnięte rezultaty będziemy prezentować w tym poście. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się.

MATERIAŁY WIDEO:

Opis naszego pomysłu TUTAJ

Przedstawienie naszych partnerów TUTAJ

Szkoła eko-klubu litewskiego - materiał przygotowany przez klubowiczów TUTAJ

Szkoła eko-klubu rumuńskiego - materiał przygotowany przez klubowiczów TUTAJ

Szkoła eko-klubu polskiego - materiał przygotowany przez klubowiczów TUTAJ

Wycieczka ekologiczna polskiego eko-klubu TUTAJ

Debata ekologiczna w rumuńskim eko-klubie TUTAJ

Trening dla ekowolontariuszy w polskim klubie TUTAJ

Międzynarodowe spotkanie robocze TUTAJ

Litewskie klubowiczki o działaniu swojego eko-klubu TUTAJ

Rumuńska klubowiczka o działaniu swojego eko-klubu TUTAJ

INSTASTORY PROJEKTU:

Działania projektowe na naszym Instagramie TUTAJ

ZAKŁADKA PROJEKTU NA STRONIE WWW HEUREKI:

Wersja polska TUTAJ

Wersja angielska TUTAJ

NEWSY STOWARZYSZENIA HEUREKA GENERATOR:

News o akceptacji projektu TUTAJ

News o spotkaniu "na żywo" w rumuńskiej szkole TUTAJ

News o jednym ze spotkań roboczych Online TUTAJ

News o spotkaniu przedstawicieli HEureki z działającym już polskim eko-klubem TUTAJ

News reklamujący materiał wideo o litewskim eko-klubie TUTAJ

News reklamujący materiał wideo o polskim eko-klubie TUTAJ

News reklamujący materiał wideo o rumuńskim eko-klubie TUTAJ

News o jednym ze spotkań lokalnych rumuńskiego eko-klubu TUTAJ

News o wycieczce ekologicznej polskiego eko-klubu TUTAJ

News o szkoleniu dla ekowolontariuszy z polskiego eko-klubu TUTAJ

News reklamujący materiał wideo o szkoleniu w polskim eko-klubie TUTAJ

News po międzynarodowym spotkaniu roboczym w Polsce TUTAJ

News o wrześniowych prezentacjach wyników spotkania międzynarodowego w polskim klubie TUTAJ TUTAJ

News o listopadowym spotkaniu ewaluacyjnym w Polsce TUTAJ

News o zakończeniu projektu TUTAJ

NEWSY STOWARZYSZENIA EVOLUTION:

News po spotkaniu ewaluacyjnym w Polsce TUTAJ

News po spotkaniu eko-klubów w Polsce TUTAJ

News o warsztatach w trakcie spotkania eko-klubów w Polsce TUTAJ TUTAJ

News o spotkaniach z loklanymi eko-partnerami w trakcie spotkania w Polsce TUTAJ TUTAJ TUTAJ

News o początku spotkania eko-klubów w Polsce TUTAJ

News o międzynarodowym spotkaniu roboczym TUTAJ

News o jednym ze spotkań lokalnych rumuńskiego eko-klubu TUTAJ

News prezentujący rumuńską szkołę i członków rumuńskiego eko-klubu TUTAJ

News o początkach eko-klubu rumuńskiego TUTAJ

News o spotkaniu "na żywo" w rumuńskiej szkole TUTAJ

NEWSY TAVO EUROPA:

News o naszym listopadowym spotkaniu ewaluacyjnym w Polsce TUTAJ

Debaty ekologiczne klubu litewskiego po wakacyjnej przerwie TUTAJ

Działanie klubu z okazji światowego dnia zwierząt TUTAJ

2-dniowy obóz w Rezerwacie Biosfery immuvints TUTAJ TUTAJ

Prezentacja naszego spotkania w Polsce dla pozostałych członków klubu TUTAJ TUTAJ

Październikowe spotkanie klubu TUTAJ

Wrześniowe spotkanie klubu: TUTAJ

News o międzynarodowym spotkaniu roboczym TUTAJ TUTAJ

News po międzynarodowym spotkaniu roboczym TUTAJ

News o działaniu litewskiego eko-klubu i naszym projekcie TUTAJ

News o udziale członków litewskiego eko-klubu w konferencji ekologicznej TUTAJ

News członków litewskiego eko-klubu po konferencji ekologicznej TUTAJ

News o jednym ze spotkań lokalnych litewskiego eko-klubu TUTAJ

News o początku naszego projektu TUTAJ TUTAJ

NEWSY LOKALNYCH PARTNERÓW HEUREKI:

SZ. Pdst. im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym o szkoleniu dla eko-klubu TUTAJ

SZ. Pdst. im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym o ekowycieczce eko-klubu TUTAJ

SZ. Pdst. im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym o jednym ze spotkań eko-klubu TUTAJ

SZ. Pdst. im. J. Słowackiego w Małochwieju Dużym o spotkaniu roboczym TUTAJ TUTAJ

Zamojskie Centrum Wolontariatu - materiał wideo o szkoleniu dla członków eko-klubu TUTAJ

Zamojskie Centrum Wolontariatu o szkoleniu w ramach projektu Become ECOnfident TUTAJ