Historie zza żelaznej kurtyny 2017-10-29 , archiwum aktualności - 2017

   W miejscowości Pulkov pod Brnem odbywa się właśnie wizyta przygotowawcza do międzynarodowej historycznej wymiany młodzieży zatytułowanej ‘Let me tell you a story – Stories from behind the iron curtain’. W spotkaniu udział biorą przedstawiciele organizacji partnerskich z Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Turcji, Litwy i Rumunii.

Głównym celem wymiany jest rozpropagowanie historii ludzi, którzy byli prześladowani w latach powojennych do roku 1989 w Czechosłowacji oraz przedstawienie ich historii w formie publikacji zawierającej wywiady.

Wspólnie omawiamy cel wymiany oraz dzielimy się obowiązkami. Liderzy dopracowują też ostanie szczegóły planu dziennego.

Zainteresowane historią młode osoby z regionu Lubelszczyzny w wieku 18-25 lat, które chciałyby wziąć udział w wymianie (25.11-05.11.2017) mogą zgłaszać się po więcej szczegółów pisząc do nas MAILA. Zapraszamy ;-)

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.

Stowarzyszenie HEureka Generator jest polskim partnerem projektu, a w spotkaniu udział bierze prezes organizacji, Andrzej Smyk.