II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie 2017-11-06 , partnerzy - polska

II Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Krasnymstawie

Adres: ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw

e-mail: lo_norwid@poczta.onet.pl

www: www.norwidkrasnystaw.pl

Opis partnera:

Szkoła nosi nazwę: II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Okrzei 5 w Krasnymstawie. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Krasnostawski.

Współpracę ze szkołą rozpoczęliśmy dzięki przychylności dyrekcji i zaangażowaniu w nasze działania nauczycieli szkoły: Pani Beaty Ortyl i Pana Leszka Klucha.